TescoNumer powinien składać się z 6 cyfr np. 012345
W przypadku, gdy Twój numer pracownika jest 5-cyfrowy dodaj z przodu jedno zero.